HISTORIA HERBU

   Pniewy to dziś wieś gminna położona na trakcie Grójec - Mszczonów w odległości około 10 km na zachód od Grójca, w parafii Jeziórka.

   Pierwszymi jej właścicielami byli benedyktyni płoccy, którzy posiadali także niedalekie dobra Grabie. Pniewy były gniazdem rodowym Pniewskich herbu Ostoja.

   Współcześnie Gmina ma charakter typowo rolniczy. Podstawę lokalnej produkcji rolnej stanowi wysoko wyspecjalizowane sadownictwo. Brak uciążliwego przemysłu powoduje, że obszar gminy należy do czystych ekologicznie.
 
   Herby odnoszą się do przeszłości, do czynników kształtujących charakter owego terytorium lub też odwołują się do nazwy, znaczenia czy też położenia. Dlatego też wójt Gminy Pniewy - Wiesław Nasiłowski, zlecił wykonanie projektu herbu gminy wyspecjalizowanej jednostce. Wybrano Instytut Genealogii z Grójca i tak 5 sierpnia 2008 roku została podpisana umowa na opracowanie graficznego projektu herbu gminy Pniewy, wraz z dokumentacją projektową.

   Wobec powyższego projektanci postanowili zaczerpnąć motyw przewodni z herbu szlacheckiej rodziny Pniewskich - Ostoja, lokując zamiast półksiężyców - jabłka ulistnione złote.

   W polu czerwonym tarczy zawarto więc trójelementowe godło w barwach złotej (żółtej):
- Krzyż kawalerski ćwiekowy - jak w herbie Ostoja - złoty.
- Dwa jabłka ulistnione - złote.

   Tym samym godło owe świadczy o związku terytorium i wsi gminnej z ww. rodziną, oraz z sadownictwem.

   Projekt Gminy Pniewy posiada konkretne umocowanie historyczne i symboliczne. Po przeprowadzonych konsultacjach w ministerstwie Administracji i Cyfryzacji - został w dniu 11 stycznia 2013 roku Uchwałą nr. 2  - zatwierdzony przez Komisję Heraldyczną przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, jako zgodny z zasadami heraldyki i miejscową tradycją historyczną, zaś w dniu 10 maja 2013 roku, na uroczystej Sesji Rady Gminy wprowadzono go do użytku.