PLACÓWKI OŚWIATOWE

Publiczne Gimnazjum im.Wojciecha Siemiona w Kruszewie


Początkowo jedyne gimnazjum w gminie znajdowało się w Wilczorudze, jednak potem zostało przeniesione do Kruszewa. Od 31 maja 2011r. placówka nosi imię zmarłego przyjaciela naszej szkoły - Wojciecha Siemiona. 
Dzięki wysokiemu poziomowi nauczania, uczniowie zdobywają wiele osiągnięć. Gimnazjum może też szczycić się bardzo dobrym rozwojem sportu. Gimnazjaliści reprezentując gminę zajmują wysokie miejsca m.in. na szczeblach powiatowych. 
Jest to na pewno jeden z wielu budynków, którym nasza gmina może się pochwalić. 


Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Maksymiliana Maria Kolbego w Karolewie


Przy trasie nr.50 (Grójec - Mszczonów), w miejscowości Karolew, usytuowana jest jedna z  Publicznych Szkół Podstawowych. Od dnia 3 czerwca 2011r. nosi imię Św. Maksymiliana Maria Kolbego.
W placówce znajdują się klasy 1-6, oddział zerowy, przedszkole oraz dostępna dla wszystkich świetlica.
Szkoła ta odznacza się wysokim poziomem nauczania. Podczas lekcji uczniom towarzyszą liczne i nowoczesne pomoce naukowe. Dzięki zaangażowaniu pracowników, rodziców i innych osób z zewnątrz, jest to jedna z najnowocześniejszych placówek na terenie gminy.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. o. Kazimierza Wyszyńskiego w Jeziorze
W miejscowości Jeziora znajduje się kolejna placówka oświatowa. 26 października 2007r. szkoła otrzymała sztandar i imię ojca Kazimierza Wyszyńskiego. Na jej terenie co roku organizowane są zawody lekkoatletyczne w trójboju i czwórboju szczebla gminnego oraz biegi przełajowe. Możliwe jest to, dzięki dobremu wyposażeniu szkoły takiemu jak np.: bieżnie lekkoatletyczne do biegów sprinterskich oraz biegów średnich, skocznia  do skoku w dal i wzwyż.
W placówce znajduje się 6 klas, punkt przedszkolny i zerówka. Jest to niewielki budynek szkolny położony w malowniczej okolicy.
Publiczna Szkoła Podstawowa im.Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie
Na granicy gminy Pniewy i gminy Belsk Duży, w miejscowości Ciechlin,usytuowana jest Publiczna Szkoła Podstawowa. Od 2003r. nosi imię Generała Franciszka Kamińskiego.
Chętni uczniowie tej placówki należą do szkolnego teatrzyku Dudzięta. Może on się szczycić licznymi zwycięstwami, nie tylko grupowymi, ale także indywidualnymi.
Nie tylko aktorstwo jest tu na wysokim poziomie, sport również. Uczniowie zajmują wysokie miejsca na szczeblach gminnych oraz powiatowych.
Budynek szkolny jest niewielki, ale usytuowany w malowniczej okolicy.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w KruszewieW Kruszewie znajduje się najliczniejsza Publiczna Szkoła Podstawowa w gminie. 
Są w niej klasy 1-6 , oddział zerowy i punkt przedszkolny. 
Szkoła od niedawna posiada wielofunkcyjne boisko sportowe. 
Placówka ta jest organizatorem wielu koncertów i zabaw, również gminnych. 
Sąsiaduje ona z Publicznym Gimnazjum. 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach 


Jest to placówka publiczna przeznaczona dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wchodzą:
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna.
  • Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Jurkach. 
  • Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
  •  Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Jurkach.
  •  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne. 
  • Grupy Wychowawcze
  • Warsztaty szkoleniowe.
  • Biblioteka Ośrodka. 
  • Boisko i tereny zieleni. 
  • Oddział „0”
Główną misją Ośrodka jest przygotowanie uczniów i wychowanków do życia społecznego w integracji ze środowiskiem 
W pobliżu szkoły znajduje się również internat.
Placówka ta położona jest w malowniczej okolicy, otoczona licznymi pięknymi, starymi drzewami. Nieopodal znajdują się również stawy.