STRAŻE POŻARNE

Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechlinie 
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniach 

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniach związane są z niemieckimi osadnikami, którzy zamieszkiwali te tereny. W trosce o swoje mienie podjęli oni w 1926 r. ważną decyzję dla całej wsi o założeniu jednostki OSP. Własny sztandar jednostka otrzymała 26 sierpnia 2006 roku od Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W uzasadnieniu czytamy, iż OSP Konie otrzymuje go „Jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia”. Wspaniała uroczystość przekazania sztandaru zbiegła się z 80 –leciem jednostki. Na sztandarze znajduje się wizerunek św. Floriana patrona strażaków.
Ochotnicza Straż Pożarna w KruszewieOchotnicza Straż Pożarna w Przęsławicach 

Początek jednostki przypada na rok 1929. Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczorudzie